Rapporten School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) gepubliceerd na uitspraak rechter

Alle rapporten over de 8 SvPO-scholen zijn gepubliceerd nadat de rechter daartoe groen licht heeft gegeven. Afgelopen najaar werden alle SvPO-scholen en de bijhorende besturen onderzocht. Daarnaast werd er per bestuur een financieel rapport opgesteld en ook die mogen gepubliceerd worden. SvPO had bij de voorzieningenrechter in Amsterdam bezwaar gemaakt tegen de openbaarmaking van de rapporten.

Vrouwe Justitia

De inspectie vindt het belangrijk dat ouders, leerlingen en docenten kennis kunnen nemen van de inhoud van de rapporten. Zeker in de gevallen waarbij de onderwijskwaliteit in het geding is. De rechter is het daarmee eens en oordeelt dat de inspectie mag publiceren.

Hieronder een overzicht van alle scholen met links naar pagina’s waar de diverse rapporten te vinden zijn.

SvPO Utrecht/Tjalling Koopmans College
SvPO Amsterdam/Tjalling Koopmans College
SvPO Hoorn/Ida Gerhardt Academie
SvPO Hurdegaryp/Tjalling Koopmans College
SvPO Kapelle/Isaac Beeckman Academie
SvPO Geldermalsen/Ida Gerhardt Academie
SvPO Hengelo/Mezquita College
SvPO Deventer/Ida Gerhardt Academie