Welke bevoegdheid is nodig om les te geven op een EOA (eerste opvang anderstaligen)?

Een leraar die Nederlands geeft aan een EOA moet een hbo-bachelor getuigschrift van de lerarenopleiding Nederlands (Nederlands 2e graad) hebben.
Andere vakken kunnen in een EOA het beste gegeven worden door vakleraren in de betreffende schoolvakken. Dat kan de overgang naar het regulier voortgezet onderwijs voor de leerling vergemakkelijken. Zij dienen te beschikken over een hbo- of wo-getuigschrift van de lerarenopleiding in het betreffende schoolvak (2e of 1e graad) .
In de praktijk blijken ook leraren basisonderwijs met de Pabo-diploma het vak Nederlands (en ook rekenen) te verzorgen. Dat is op dit moment niet officieel toegestaan, maar staatssecretaris Dekker wil de mogelijkheid hiertoe verruimen (zie brief aan TK, 29 februari 2016). Totdat in wetgeving is vastgelegd hoe ook zij bevoegd kunnen lesgeven aan nieuwkomers in het VO, kunnen zij een ontheffing aanvragen, mits zij beschikken over de vereiste NT2-kennis.