Wanneer bezoekt de inspectie een nieuwe school of voorziening?

De school/voorziening krijgt geen toezichtarrangement en er verschijnt geen rapport van bevindingen. De inspectie bezoekt een nieuwe voorziening voor nieuwkomers (type 1 of 2) in het tweede jaar van bestaan. In het daaropvolgende jaar voeren we een kwaliteitsonderzoek uit, inclusief toezichtarrangement en openbaar rapport van bevindingen.In het eerste jaar van bestaan voeren we een oriënterend bezoek uit als het bestuur daar behoefte aan heeft óf op eigen initiatief.