Waar gaan nieuwkomers naar school?

In het basisonderwijs onderscheidt de inspectie 4 typen onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomers, afhankelijk van de organisatie van het onderwijs. Dit zijn geen officiële categorieën. De indeling is enkel bedoeld om zicht te krijgen op hoe het onderwijs aan nieuwkomers georganiseerd is en te bepalen hoe de inspectie toezicht houdt op deze onderwijsvoorzieningen.

Type 1

Scholen verbonden aan asielzoekerscentra (azc-scholen)scholen verbonden aan asielzoekerscentra (azc-scholen).

Type 2

Scholen die uitsluitend onderwijs verzorgen aan nieuwkomers. Daarnaast zijn er basisscholen die eersteopvangonderwijs bieden aan een substantieel aantal nieuwkomers. Wanneer een school 3 of meer groepen voor nieuwkomers heeft, beschouwen we deze groepen als een nieuwkomersvoorziening type 2.

Type 3

Basisscholen met 1 of 2 groepen voor nieuwkomers die minimaal 3 dagdelen apart nieuwkomersonderwijs krijgen.

Type 4

Basisscholen waar de nieuwkomers zijn geïntegreerd in reguliere klassen.