In hoeverre verschilt het toezicht van dat op een reguliere basisschool?

Ons toezicht op scholen/voorzieningen voor nieuwkomers volgt zoveel mogelijk de reguliere aanpak voor het toezicht op basisscholen.

Omdat de opbrengsten niet te beoordelen zijn aan de hand van leerresultaten, beoordelen wij deze niet. Dit is het grootste verschil met de reguliere aanpak. 

Wij verwachten wel van scholen/voorzieningen dat ze hun onderwijs doelgericht en plannend vormgeven. Wij beoordelen of scholen/voorzieningen werken met doelen en op basis daarvan hun leerstofaanbod plannen en evalueren. Daarnaast kijken we vooral of het (taal)aanbod en de instructie past bij wat nieuwkomers nodig hebben.