Hoe zit het met de financiering (bekostiging) van het onderwijs aan nieuwkomers?

Voor informatie over de financiering kunt u terecht op de website van LOWAN