Hoe ziet het toezicht op nieuwkomersvoorzieningen eruit?

Omdat er verschillende soorten van nieuwkomersvoorzieningen zijn, verschilt ook het toezicht van de inspectie. 

Wij bezoeken type 1- en type 2-voorzieningen elke twee jaar voor een kwaliteitsonderzoek. Hiervoor gebruiken we een waarderingskader. De voorziening krijgt een toezichtarrangement en we publiceren een openbaar rapport met onze bevindingen.

We bezoeken type 3-voorzieningen als de basisschool waaraan de klassen voor nieuwkomers verbonden zijn, bezocht wordt. Voor de nieuwkomersklassen onderzoeken we vier standaarden van een waarderingskader. In het rapport van bevindingen van de basisschool schrijven we een aparte paragraaf over de kwaliteit van de nieuwkomersklassen. We geven geen apart oordeel voor de taalklassen en ook geen apart toezichtarrangement.

De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers die geïntegreerd in de basisschoolklassen zitten (type 4) beoordelen we tijdens de reguliere bezoeken aan de school. We nemen dit mee bij de beoordeling van standaard 2.2 (zicht op ontwikkeling) en standaard 2.4 (ondersteuning). 

Tijdens onze jaarlijkse gesprekken met besturen gaan we na of scholen te maken hebben met instroom van nieuwkomers en hoe het onderwijs voor deze groep leerlingen ingevuld wordt.