Veiligheid op gezinslocaties in beeld

Uit onderzoek van de inspectie op de 5 gezinslocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijkt dat veiligheid en onderwijs geen vanzelfsprekendheid zijn voor kinderen en jongeren die verblijven op gezinslocaties (asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen). Dit komt doordat ze vaak lang in gezinslocaties verblijven (meer dan 3 jaar), vaak moeten verhuizen (elke verhuizing leidt tot een onderbreking van het onderwijs), de gezinslocaties voor een structureel gevoel van onveiligheid zorgen en de scholen niet kunnen voldoen aan hun wettelijke taak rond burgerschap (de leerlingen zijn niet gelijkwaardig aan andere burgers in de samenleving). Daardoor wordt de ononderbroken ontwikkeling van kinderen en jongeren geschaad.  

Lees het rapport Veiligheid op gezinslocaties in beeld en de Signaalbrief onderwijs aan asielzoekers/nieuwkomers die de inspectie aan de minister voor primair en voortgezet onderwijs heeft gestuurd.