Evaluatie toezicht voorzieningen voor nieuwkomers 2011-2012

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op voorzieningen (type 1 en 2) voor nieuwkomers. Dit gebeurt vanaf november 2011 volgens het Toezichtkader po/vo, aangepast voor nieuwkomers. Het merendeel van de voorzieningen is inmiddels door een inspecteur bezocht.