Welke vertalingen van de naam universiteit en hogeschool mogen worden gebruikt?

  1. Organisaties die zich in Nederland universiteit mogen noemen, mogen deze naam in Nederland ook in vertalingen gebruiken, zoals de Engelse vertaling ‘university’.
  2. Organisaties die zich in Nederland hogeschool mogen noemen, mogen deze naam in Nederland ook in vertalingen gebruiken. De Engelse vertaling van de term hogeschool is ‘university of applied sciences’. Dit geldt niet alleen voor bekostigde hogescholen maar ook voor onderwijsaanbieders die van de minister van OCW de bevoegdheid hebben gekregen voor het verlenen van graden; de zogenaamde rechtspersonen hoger onderwijs (rpho’s). De verschillende woorden van dit begrip ‘university of applied sciences’ mogen niet gesplitst worden. Dus bijvoorbeeld ‘university of Apeldoorn applied sciences’ mag niet, maar ‘Apeldoorn university of applied sciences’ mag wel.