Welke graadtoevoegingen bestaan er?

Bij een bachelor- of mastergraad komt een toevoeging, zoals ‘of Science’ of ‘of Arts’. Dit is afhankelijk van het vakgebied. Zie hiervoor de regeling titulatuur hoger onderwijs. Ook kan voor een opleiding of groep van opleidingen een andere toevoeging worden vastgesteld. Dit gebeurt per ministeriële regeling. Welke graadtoevoeging gebruikt mag worden voor welke geaccrediteerde opleiding is vastgelegd in het register voor opleidingen in het hoger onderwijs (CROHO).