Wat is de studielast van de verschillende opleidingen?

De studielast van elke opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding leest u wat de afspraken hierover zijn. In de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is het volgende vastgelegd over studielast.

Er zijn uitzonderingen op bovengenoemde regels. Een aantal uitzonderingen staan in bovengenoemde wetsartikelen.

Studiepunten

60 studiepunten is gelijk aan 1680 uren studie (WHW artikel 7.4, lid 1). Een studiepunt staat dan voor 28 studiebelastinguren.

Studielast per studiejaar

De studielast voor een studiejaar bedraagt 60 studiepunten en de jaarlijkse studielast voor deeltijdopleidingen wordt bepaald door het instellingsbestuur (WHW artikel 7.4, lid 1 en 3). Heeft u een klacht over de studielast? Lees wat u kunt doen bij de veelgestelde vraag Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs?

Vrijstellingen

Vrijstellingen worden in individuele gevallen tijdens de studie door de examencommissie verleend. De voorwaarden hiervoor moeten worden opgenomen in de Onderwijs- en Examen regeling (OER) (WHW artikel 7.12b lid 1d en artikel 7.13 lid 2r).