Boeterapporten Wet bescherming namen en graden in het hoger onderwijs

De namen hogeschool en universiteit zijn beschermd. Dit betekent dat je niet zomaar de naam universiteit of hogeschool mag gebruiken. Daarnaast zijn ook graden (ad, bachelor, master, doctor) die behaald kunnen worden in het hoger onderwijs beschermd.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het terecht gebruik van de namen universiteit en hogeschool en het terecht verlenen van graden in het hoger onderwijs. Als wij een overtreding vaststellen, leggen we dat vast in een rapport van bevindingen. Vervolgens besluit de minister van OCW of aan de overtreder een boete wordt opgelegd.

Het onderstaande overzicht bevat de inspectierapporten rond de bescherming van namen en graden. Rapporten blijven online tot 10 jaar na vaststelling van het rapport.

Overzicht Boeterapporten Wet bescherming namen en graden in het hoger onderwijs
Onderwijsaanbieder, plaats Type overtreding (naam/graden/voorlichting) Datum vaststelling rapport Is een boete opgelegd door minister van OCW
Universiteit Twente, Enschede Graden 16-02-2024 Onbekend
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur B.V., 's-Gravenhage Graden 16-02-2024 Onbekend
Stichting Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Amsterdam Graden 18-01-2024 Onbekend
Stichting AOG, Groningen Graden 12-09-2023 Nee
Open Universiteit, Heerlen Graden 28-03-2023 Ja
Hogeschool Tio, Utrecht Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Hogeschool Schoevers, Hilversum Graden en Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Hogeschool Markus Verbeek Praehep, Hilversum Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Stichting LOI Hoger Onderwijs, Leiderdorp Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Stichting NTI Hogeschool, Leiden Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Hogeschool ISBW B.V., Hilversum Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Pro Education B.V., Hilversum Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Hogeschool NCOI, Hilversum Naam, Graden en Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
AALO Opleidingen, Leiden Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Nee
Bestuursacademie Nederland, Hilversum Graden en Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Boertien Vergouwen Overduin, Hilversum Graden en Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Computrain, Hilversum Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Nee
NIBE-SVV, Hilversum Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Nee
SRM, Hilversum Graden en Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Hogeschool Luzac B.V., Hilversum Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja
Stichting Hogeschool Scheidegger, Hilversum Voorlichting over graadverlening 29-03-2022 Ja