Boeterapporten Wet bescherming namen en graden in het hoger onderwijs

De namen hogeschool en universiteit zijn beschermd. Dit betekent dat je niet zomaar de naam universiteit of hogeschool mag gebruiken. Daarnaast zijn ook graden (ad, bachelor, master, doctor) die behaald kunnen worden in het hoger onderwijs beschermd.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het terecht gebruik van de namen universiteit en hogeschool en het terecht verlenen van graden in het hoger onderwijs. Als wij een overtreding vaststellen, leggen we dat vast in een rapport van bevindingen. Vervolgens besluit de minister van OCW of aan de overtreder een boete wordt opgelegd.

Het onderstaande overzicht bevat de inspectierapporten rond de bescherming van namen en graden. Rapporten blijven online tot 1 jaar nadat OCW een besluit heeft genomen over het opleggen van een boete.

Overzicht Boeterapporten Wet bescherming namen en graden in het hoger onderwijs
Onderwijsaanbieder, plaats Type overtreding (naam/graden) Datum vaststelling rapport Is de overtreding verholpen? Is een boete opgelegd door minister van OCW
IAI Management, Den Haag Namen en Graden 03-05-21 Deels Nog onbekend
Stichting Lahaye University of Applied Sciences, Den Haag Namen en Graden 03-05-21 Deels Nog onbekend
Stichting Lahaye University of Applied Sciences, Den Haag Naam: De organisatie mocht zich geen ‘university’ of ‘university of applied science’ noemen. 23-03-21 Ja Nog onbekend
VvAA opleidingen en teamcoaching B.V., Utrecht

Graden: de aanbieder heeft onterecht graden verleend

15-02-21 Ja Nog onbekend
IBO Qualified Business School, Leusden Graden: de aanbieder heeft onterecht graden verleend 08-07-20 Ja Ja
Maastricht School of Management, Maastricht

Graden: de instelling heeft onterecht graden verleend

23-06-20 n.n.t.b. Ja
European New University, Kerkrade Naam: De organisatie mocht zich geen ‘university’ noemen.
Graden: De organisatie mocht geen graden verlenen en voldeed niet aan de kenbaarheidsvereisten.
20-01-20 Ja Ja
UNIES, Kerkrade Naam: De organisatie mag zich geen ‘university’ noemen.
Graden: De organisatie mag geen graden verlenen en voldoet niet aan de kenbaarheidsvereisten.
20-01-20 Nee Ja