Boeterapporten Wet bescherming namen en graden in het hoger onderwijs

De namen hogeschool en universiteit zijn beschermd. Dit betekent dat je niet zomaar de naam universiteit of hogeschool mag gebruiken. Daarnaast zijn ook graden (ad, bachelor, master, doctor) die behaald kunnen worden in het hoger onderwijs beschermd.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het terecht gebruik van de namen universiteit en hogeschool en het terecht verlenen van graden in het hoger onderwijs. Als wij een overtreding vaststellen, leggen we dat vast in een rapport van bevindingen. Vervolgens besluit de minister van OCW of aan de overtreder een boete wordt opgelegd.

Het onderstaande overzicht bevat de inspectierapporten rond de bescherming van namen en graden. Rapporten blijven online tot 1 jaar nadat OCW een besluit heeft genomen over het opleggen van een boete.

Overzicht Boeterapporten Wet bescherming namen en graden in het hoger onderwijs
Onderwijsaanbieder, plaats Type overtreding (naam/graden) Datum vaststelling rapport Is de overtreding verholpen? Is een boete opgelegd door minister van OCW

Connection Academy (voorheen: Connection University), Alphen aan de Rijn

Naam: De organisatie mocht zich geen ‘university’ noemen. 01-07-2019 Ja Nog onbekend

Europe Islamic University of Applied Science (EIUAS; BRIN 31BM) (voorheen: Islamitische Universiteit van Europa), Rotterdam

Naam: De EIUAS mag zich geen ‘university’ noemen omdat zij een hogeschool is.

Graden: De EIUAS heeft onterecht graden verleend voor opleidingen die niet onder de NVAO-accreditatie vielen.
16-05-2019 Nee Nog onbekend