Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus weer geopend voor voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo

Per maandag 1 maart gaan scholen in het voortgezet onderwijs, scholen in het voortgezet speciaal onderwijs en instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs weer open voor minimaal één dag in de week. Daarom stelt de Inspectie van het Onderwijs het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus weer open voor deze scholen en instellingen. De dringende oproep aan scholen en instellingen is om er melding van te maken als een school of locatie nog niet opengaat, of als een school of locatie sluit, vanwege het coronavirus.

De inspectie roept scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo-instellingen dan ook op om het te melden als een school of locatie sluit. Het gaat daarbij alleen om sluiting vanwege corona. Ook scholen die voor de lockdown al dicht waren en nu niet heropenen, worden verzocht dit te melden.

Niet melden

De oproep is verder om het ook te melden als de locatie, school, of instelling weer open gaat. Daarmee ontstaat een actueel beeld. Een uitzondering hierop vormt de collectieve heropening van maandag 1 maart: geen enkele school of instelling hoeft die zelf te melden.

Maandelijkse rapportages

Het meldpunt schoolsluiting vanwege corona geeft belangrijke informatie om zicht te houden op de gevolgen van het coronavirus voor scholen en de continuïteit van onderwijs. Naast het meldpunt doet een externe partij aanvullend peilingsonderzoek naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs (mbo is hiervan uitgezonderd). Dit onderzoek vindt maandelijks plaats en wordt uitgevraagd onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en uit het peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportages geven informatie om, waar nodig, beleid te maken om leerachterstanden te voorkomen. De maandelijkse rapportages staan op de website van de Rijksoverheid, Maandrapportages continuïteit onderwijs tijdens corona.

Leeg klaslokaal
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap