Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven voor mijn bestuur?

Besturen kunnen wijzigingen zoals adres en naamgeving invoeren in het Nieuw Handels Register (NHR) van de Kamer van Koophandel.

De instellingenadministratie van DUO (BRIN) en het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn in 2012 aan elkaar gekoppeld. DUO neemt een aantal gegevens van het bestuur over uit het handelsregister. Dit betekent dat besturen bepaalde mutaties niet meer kunnen doorvoeren via het Internet Schooldossier (ISD). Met name wijzigingen zoals adres en naamgeving, moeten de besturen nu invoeren in het Nieuw Handels Register (NHR) van de Kamer van Koophandel. De besturen zijn hierover geïnformeerd via een brief van DUO.

Kijk voor meer informatie op de website van DUO.