Rapport Onderwijs aan Oekraïense leerlingen in primair en voortgezet onderwijs

Van 1 oktober 2022 tot 1 februari 2023 heeft de Inspectie van het Onderwijs tijdelijke onderwijsvoorzieningen (tov) voor Oekraïense leerlingen bezocht: 49 van de 117 in het primair onderwijs (po) en 18 van de 53 in het voortgezet onderwijs (vo). Het betreft geen representatieve steekproef van scholen en is dus niet zonder meer van toepassing op de gehele groep tijdelijke onderwijsvoorzieningen.