Selectie in het hoger onderwijs: criteria, instrumenten en de borging van kansengelijkheid

In het onderzoek ‘Selectie in het hoger onderwijs: criteria, instrumenten en de borging van kansengelijkheid’ onderzocht de Inspectie van het Onderwijs hoe instellingen in het hoger onderwijs in de praktijk omgaan met het aantal gehanteerde selectiecriteria en hoe zij hun selectieprocedure onderbouwen. Ook is bezien in hoeverre instellingen bij de selectie rekening houden met kansengelijkheid. Er zijn risico’s op kansenongelijkheid, blijkt uit het onderzoek. Dat komt voort uit de sterke autonomie van opleidingen en de daaruit voortvloeiende verscheidenheid van selectieprocedures en van opvattingen over selectieprocedures. Ook ontstaan risico’s doordat er geen stelselbrede visie bestaat over selectie en kansenongelijkheid.
Het onderzoek is onderdeel van het meerjarige onderzoeksprogramma naar de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

De inspectie doet in het onderzoek de volgende aanbevelingen: 

  • Beperk selectie bij opleidingen zonder capaciteitsbeperking
  • Verduidelijk de maatschappelijke opdracht van het stelsel en stimuleer instellingen om zich meer te richten op het realiseren van hun bijdrage daaraan
  • Ontwerp de selectieprocedure op een systematische wijze 
  • Voorkom onnodige selectiecriteria of -instrumenten 
  • Evalueer de gehele selectieprocedure, ook de effecten op kansengelijkheid 
  • Communiceer transparant over de selectieprocedure 
  • Organiseer een externe toets op selectieprocedures 
  • Faciliteer kennisverzameling en kennisdeling.