Technisch rapport Jaarrapportage Lokale Educatieve Agenda/Voor- en vroegschoolse educatie 2021

De Jaarrapportage LEA/vve 2021  is een aanvulling op het themarapport Onderwerp van gesprek: het bestrijden van onderwijsachterstanden en het voorkomen van segregatie. In de jaarrapportage rapporteert de inspectie over de invulling van onderwerpen zoals het bestrijden van onderwijsachterstanden en het voorkomen van onderwijssegregatie door gemeenten.