Terug naar leren

De Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd brachten de diversiteit van de OZA’s in beeld en onderzochten welke factoren tot succes leiden bij de OZA’s. Bij deze OZA’s worden leerlingen opgevangen die uit dreigen te vallen uit het reguliere onderwijs. In de OZA’s worden zorg en onderwijs gecombineerd met de bedoeling dat een kind of jongere weer voldoende welbevinden en zelfvertrouwen krijgt om weer aan het onderwijs deel te nemen.

De inspecties hebben bekeken wat de succesfactoren zijn:

  • een integraal aanbod van onderwijs en hulp op een plek, uitgevoerd door een vast team met een variatie in expertise;
  • samenwerking van alle betrokken partijen (school van inschrijving, samenwerkingsverband, jeugdhulpverlening en OZA); -
  • een duidelijke regievoering over het integrale aanbod voor het kind en het gezin; 
  • een snelle start van het traject;
  • doelgericht werken aan terugkeer van de leerling naar het onderwijs.

Een belangrijk knelpunt is de gescheiden financiering van zorg en onderwijs.