WCAG 2.1 onderzoek Internet Schooldossier

Er is een onderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de website isd.owinsp.nl voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA.