Kwaliteit voor en vroegschoolse educatie Heiloo

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u de beschikbare locatierapporten.