Huisvesting in het mbo, hbo en wo

Goed onderwijs vraagt om goede leraren. Maar het vergt ook huisvesting die de leraren in staat stelt om goed onderwijs te geven. Veel schoolbesturen hebben aandacht voor de huisvesting. Goede huisvesting mag echter nooit een doel op zich zijn of een middel in de concurrentiestrijd om de student. Recente gebeurtenissen laten zien welke gevolgen blinde ambitie op het gebied van huisvesting kan hebben.

De Inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht op de bekostigde onderwijsinstellingen. Ze kijkt daarbij of de financiële continuïteit op termijn gewaarborgd is en of de uitgaven van de instellingen rechtmatig en doelmatig zijn.

Dit onderzoeksrapport schetst een beeld van de financiële situatie rond huisvesting in het mbo, hbo en wo. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van mei 2015 tot en met maart 2016. Hiervoor is gebruik gemaakt van de jaarrekeningen van 2013 en 2014 van alle bekostigde onderwijsinstellingen. Het onderzoek had als doel om meer zicht en grip te krijgen op de potentiële risico’s rondom huisvesting en de financiering hiervan.