Jaarwerkplan 2016

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2016? U leest het in ons jaarwerkplan.

Een aantal specifieke toezichtthema's krijgt in 2016 de aandacht:

  • kwaliteit en continuïteit van scholen en opleidingen
  • overgangen en schoolloopbanen van leerlingen en studenten
  • kwaliteit van onderwijspersoneel en schoolleiders
  • passend onderwijs voor alle leerlingen
  • motivatie van leerlingen, veiligheid en sociale kwaliteit
  • bestuur, financiën en materiële voorzieningen