Samenwerkingsprotocol Inspectie van het Onderwijs en NVAO

Dit samenwerkingsprotocol beschrijft de wijze waarop de Inspectie en de NVAO samenwerken bij het uitvoeren van hun wettelijke taken, zodat een logisch, effectief en samenhangend stelsel van extern toezicht op-, en kwaliteitsborging van, het hoger onderwijs wordt gerealiseerd.

Hoort bij