Eindrapport monitor Krachtig Meesterschap

Lerarenopleidingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering, met name voor de verhoging van het vakinhoudelijk niveau.

In de monitor heeft de inspectie onderzocht wat er is gebeurd naar aanleiding van de nota ‘Krachtig meesterschap. Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011’ (2008) van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt.

In de monitor is gekeken naar de activiteiten van lerarenopleidingen op de volgende terreinen:

  • de ontwikkeling van kennisbases en -toetsen
  • opleiden in de school
  • het bevorderen van studiesucces door intake- en studiekeuzegesprekken, summercourses en diversiteit
  • het bevorderen van meer academici voor de klas en excellentie door de educatieve minor, de academische pabo, 'Eerst de Klas'