Onderwijstijd in het hoger onderwijs meting 2010-2011

In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de onderwijstijd in het hoger onderwijs, uitgaande van gegevens voor het studiejaar 2010/2011. Het
onderzoek betreft een herhaling van het onderzoek dat in 2007 door de Inspectie van het Onderwijs is verricht. Door deze tweede meting uit te voeren werd het mogelijk  de aangeboden onderwijstijd te vergelijken met de situatie in 2007.