Aanvulling op de notitie ’Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’