Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs

Dit document is een bijlage bij