Jaarverslag Inspectie van het Onderwijs 2023

Dit jaarverslag gaat over de Inspectie van het Onderwijs als organisatie, over wie we zijn en wat we doen, met welke middelen en capaciteit. Het gaat dus niet over de staat van het onderwijs of over de uitkomsten van de vele onderzoeken die we elk jaar doen. We schetsen de belangrijkste ontwikkelingen die zich in 2023 in onze organisatie en in ons werk voordeden.

In 2023 versterkten we ons toezicht verder. We streven naar meer en beter zicht op de kwaliteit van het onderwijs op scholen en opleidingen. Een belangrijk nieuw instrument hierbij is de steekproef-kwaliteitsonderzoeken. Ook nieuw is de standaard Basisvaardigheden. Die is aan de onderzoekskaders voor de verschillende onderwijssectoren toegevoegd.