Jaarverslag Inspectie van het Onderwijs 2021

Dit jaarverslag gaat over de Inspectie van het Onderwijs als organisatie, over wie we zijn en wat we doen, met welke middelen en capaciteit. Het gaat dus niet over de staat van het onderwijs of over de uitkomsten van de vele onderzoeken die we elk jaar doen. We schetsen de belangrijkste ontwikkelingen die zich in 2021 in onze organisatie en in ons werk voordeden.

Net als in het voorgaande jaar speelde de coronapandemie daarbij een grote rol. Ook traden in augustus 2021 onze herziene onderzoekskaders in werking. Nog steeds bestuursgericht en proportioneel, maar met meer aandacht voor de kernfuncties van het onderwijsstelsel en de opgaven die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld op het vlak van de basisvaardigheden.