Jaarverslag 2016

2016 stond in het teken van de voorbereiding van de vernieuwing van ons toezicht. We hebben het onderwijs daar nauw bij betrokken. Dat deden we in panels, via veldconsultaties en internetconsultaties en ook langs de formele weg van het georganiseerde overleg met onderwijsorganisaties. We betrokken het onderwijs ook in onze contacten met de besturen en scholen die deelnamen aan de pilots. Dit leverde breed draagvlak op voor de vernieuwing van het toezicht.

Daarnaast hadden we grote impact met ‘de Staat van het Onderwijs’. Onze boodschap over kansenongelijkheid resoneert nog steeds. En dat niet alleen, op allerlei plekken zijn er initiatieven om de kansenongelijkheid te bespreken en te bestrijden. Initiatieven waar wij zo nodig graag onze bijdrage aan leveren.

Verder deden we in 2016 een kleine 3.000 onderzoeken en bezoeken bij besturen, scholen en opleidingen. We rapporteerden ook over een aantal actuele thema’s. Daarbij kozen we vaker dan voorheen voor de dialoog met de betrokkenen over de uitkomsten in plaats van dat we alleen een rapport uitbrachten.

Meer dan voorheen zochten we ook via social media de dialoog met de mensen in het onderwijs. Zo zijn inspecteurs en andere medewerkers meer gaan bloggen en is het aantal volgers van het inspectieaccount op Twitter flink gestegen. 

Lees het e-magazine jaarverslag, Jaarbeeld 2016 of download bovenstaande pdf.