Oordelen 1 juni 2024

In deze bestanden vindt u de (eind)oordelen op peildatum 1 juni 2024. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. Bij besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs krijgen ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten.

Wat is nieuw?

De open data ‘Oordelenbestanden’ bevatten vanaf 1 mei 2024 ook de oordelen over de standaarden waar de eindoordelen op zijn gebaseerd.