Gemiddelde referentieniveaus primair onderwijs 2021, 2022 en 2023

Wanneer de Inspectie van het Onderwijs de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs beoordeelt kijken wij naar het percentage behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen op de laatste drie doorstroomtoetsen en eindtoetsen.

De documenten bevatten:

  1. het gemiddeld behaalde percentage fundamentele referentieniveaus (1F) en streefniveaus (1S/2F) door scholen volgens het onderwijsresultatenmodel, per schoolwegingscategorie;
  2. de gemiddelde percentages behaalde referentieniveaus door scholen voor lezen, taalverzorging en rekenen, per schoolwegingscategorie;
  3. grafieken waarin de behaalde scores van alle scholen zichtbaar zijn ten opzichte van de landelijk gemiddeld behaalde percentages referentieniveaus, per schoolwegingscategorie.