Focus op schrijven: het onderwijs in het schrijven van teksten

Veel basisscholen richten zich bij de verbetering van het taalonderwijs vooral op lezen en woordenschat. Schrijven en mondelinge communicatie krijgen vaak minder aandacht. Dit heeft als risico dat het taalonderwijs wordt beperkt tot een aantal onderdelen. Met deze brochure wil de Inspectie van het Onderwijs het schrijfonderwijs onder de aandacht brengen.