Stand van zaken intensief toezicht JJI's

Brief gericht aan de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van zorgen van de Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs, Nederlandse Arbeidsinspectie over de kwaliteit ten aanzien van de taakuitvoering door Justitiële Jeugdinrichtingen.