Brief jaarlijkse reguliere subsidie BES

Met deze brief informeert de Onderwijsinspectie scholen over de jaarlijkse reguliere subsidie  en de tijdelijke aanvullende middelen die OCW voor de komende jaren kan toekennen.