Brief onderwijsovereenkomsten mbo

Met mijn brief van 5 september 2014 (kenmerk 669204) heeft de Onderwijsinspecrie scholen geïnformeerd over het toezicht op de verplichtingen inzake de onderwijsovereenkomsten. Hierover heeft de Inspectie vele schriftelijke en mondelinge reacties en vragen ontvangen, waaruit blijkt dat er behoefte is aan nadere verduidelijking. Met deze brief wil de Onderwijsinspectie die duidelijkheid geven.