Een inspecteur als spreker of gastdocent

Onze (vertrouwens)inspecteurs vertellen regelmatig over het werk van de inspectie tijdens allerlei bijeenkomsten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gastcolleges of workshops voor leraren of schoolleiders in opleiding. Ook leveren we  bijdragen (presentatie, workshop, paneldiscussie) aan conferenties of andere bijeenkomsten.

Deze bijdragen dienen altijd direct gerelateerd te zijn aan onze inspectietaak: toezicht houden op onderwijskwaliteit en het stimuleren van verdere verbetering daarvan.

Gastcolleges voor leraren in opleiding geven we aan studenten in de laatste fase van hun opleiding.

Een inspecteur als spreker of gastdocent op uw bijeenkomst?

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor een gastcollege op uw opleiding of een bijdrage van de inspectie aan uw bijeenkomst. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken of we op uw verzoek in kunnen gaan, is het van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult.

Aanvraagformulier inspecteur als spreker of gastdocent

Aanspreekvorm

BRIN-nummer = Basisregistratie Instellingen (BRIN)
BG-nummer = bestuursnummer

Soort bijeenkomst *
Soort bijdrage *
Doelgroep *
Op welke onderwijssector heeft uw verzoek betrekking? *

Hoe laat start en eindigt de bijdrage van de inspecteur?

Voorkeur voor type functionaris *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord en wij uw gegevens niet meer nodig hebben worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *