Een inspecteur als spreker of gastdocent

Onze (vertrouwens)inspecteurs vertellen regelmatig over het werk van de inspectie tijdens allerlei bijeenkomsten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gastcolleges of workshops voor leraren of schoolleiders in opleiding. Ook leveren we  bijdragen (presentatie, workshop, paneldiscussie) aan conferenties of andere bijeenkomsten.

Deze bijdragen dienen altijd direct gerelateerd te zijn aan onze inspectietaak: toezicht houden op onderwijskwaliteit en het stimuleren van verdere verbetering daarvan.

Gastcolleges voor leraren in opleiding geven we aan studenten in de laatste fase van hun opleiding.

Een inspecteur als spreker of gastdocent op uw bijeenkomst?

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor een gastcollege op uw opleiding of een bijdrage van de inspectie aan uw bijeenkomst. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken of we op uw verzoek in kunnen gaan, is het van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult.

Aanvraagformulier inspecteur als spreker of gastdocent

Aanspreekvorm
BRIN-nummer = Basisregistratie Instellingen (BRIN) BG-nummer = bestuursnummer
Soort bijeenkomst(verplicht)
Soort bijdrage(verplicht)
Doelgroep(verplicht)
Op welke onderwijssector heeft uw verzoek betrekking?(verplicht)
Hoe laat start en eindigt de bijdrage van de inspecteur?
Voorkeur voor type functionaris(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)