Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Homepage

Nieuws

Daling aantal (zeer) zwakke scholen zet zich voort

19 december 2014

De daling van het aantal (zeer) zwakke scholen in het voortgezet en het speciaal onderwijs heeft zich in het vorig schooljaar voortgezet. In het (voortgezet) speciaal onderwijs op 1 september 2014 95,3 procent aan de minimumeisen van de inspectie, tegen 91,0 procent een jaar eerder. Deze scholen krijgen een basisarrangement. In het voortgezet onderwijs steeg het aantal voldoende afdelingen van 89,9 naar 92,7 procent. In het basisonderwijs bleef 97,8 procent van de scholen voldoende. In deze sector heeft zich in voorgaande jaren al een sterke daling voorgedaan.

Nieuwe toezichtkaders hoger onderwijs van kracht

27 november 2014

Het inspectietoezicht op het hoger onderwijs en op het accreditatiestelsel is sinds kort vastgelegd in toezichtkaders. Deze kaders zijn de afgelopen maanden uitvoerig besproken met de NVAO, koepelorganisaties, LSVb en ISO. In de kaders wordt beschreven hoe de inspectie toezicht houdt op het stelsel en op de accreditatie van het hoger onderwijs.

Monique Vogelzang: "Samen werken aan uitmuntend mbo-onderwijs"

24 november 2014

“Als we het mbo onderwijs van uitmuntende kwaliteit willen maken en klaar willen zijn voor de toekomst, moeten zowel de mbo-instellingen als de onderwijsinspectie kritisch naar zichzelf durven kijken en inspelen op veranderingen”. Dat zei hoofdinspecteur voor het vo, mbo en ho Monique Vogelzang maandag 24 november tijdens het jaarlijks terugkerende evenement ‘MBO-city’ in Ede.

Meer nieuws

Uitgelicht

Toezichtkaart buitenland

De Toezichtkaarten van scholen voor voortgezet onderwijs in het buitenland kunnen momenteel niet getoond worden. We verwachten dat dit probleem in het najaar is opgelost.Lees meer

Onderwijsresultatenmodel

Voortgezet onderwijs vanaf 2016, wat verandert er?Lees meer

Zoek Scholen
  • Uitgebreid zoeken
  •