Cookies op Onderwijsinspectie.nl Verbergen Meer over cookies
Inspectie van het Onderwijs - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Homepage

Nieuws

Centrale examinering mbo

20 november 2014

Vanaf 1 augustus 2014 wordt centrale examinering op het gebied van taal en rekenen in het mbo ingevoerd. Dat gebeurt gefaseerd, te starten met Nederlands mbo-4. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de afname en beoordeling. Een hoofdrol is hierbij weggelegd voor de examencommissies van de instellingen. Zij moeten zich daarbij houden aan de richtlijnen van het College voor toetsen en Examens. Als er zich volgens de examencommissie ernstige onregelmatigheden mochten voordoen tijdens een examen, komt de Inspectie van het Onderwijs in beeld.

Toezicht op kinderopvanglocaties verbeterd

18 november 2014

Gemeenten voeren een steeds groter deel van de verplichte controles op kinderopvanglocaties uit (in 2013 92 procent ten opzichte van 86 procent een jaar eerder). Dit blijkt uit het Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013-2014 dat de Inspectie van het Onderwijs heeft opgesteld.

Maatregelen nodig om de afname van het CSPE te verbeteren

29 oktober 2014

Om de gelijke slagingskans voor vmbo-leerlingen die het centraal schriftelijke en praktisch examen (CSPE) afleggen veilig te stellen en de diplomawaarde te garanderen, zijn er nog veel verbeteringen nodig bij de afname en beoordeling van dat examen. Dat blijkt uit onderzoek dat de onderwijsinspectie liet uitvoeren door Cito. Cito onderzocht 88 examens die in 2013 werden afgenomen.

Meer nieuws

Uitgelicht

Toezichtkaart buitenland

De Toezichtkaarten van scholen voor voortgezet onderwijs in het buitenland kunnen momenteel niet getoond worden. We verwachten dat dit probleem in het najaar is opgelost.Lees meer

Onderwijsresultatenmodel

Voortgezet onderwijs vanaf 2016, wat verandert er?Lees meer

Zoek Scholen
  • Uitgebreid zoeken
  •