Vernieuwd toezicht

Als het onderwijs verandert, kan het toezicht niet achterblijven. Daarom vernieuwen we ons toezicht.

Onderwijs aan nieuwkomers

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over het onderwijs aan nieuwkomers zoals immigranten, asielzoekers en vluchtelingen. De vragen zijn onderverdeeld per onderwijssector:

  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs

Staat van het Onderwijs

Het Nederlands onderwijs is gevarieerd en van hoog niveau. Maar niet alle leerlingen profiteren in gelijke mate van het onderwijs.