Excellente scholen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.

Al meer dan 700 scholen hebben in de afgelopen vier jaar deelgenomen aan het traject Excellente Scholen. Zij zien het predicaat niet alleen als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties, maar ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Zelfs scholen aan wie het predicaat nog niet is toegekend, vonden het leerzaam om mee te doen. Zij zagen de aanbevelingen in het schoolrapport als bruikbare handvatten om hun onderwijs op bepaalde onderdelen te verbeteren en een stimulans om te werken aan de onderwijskwaliteit.