Zoeken

Op de website Toezichtresultaten Onderwijsinspectie vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

222 zoekresultaten

* Verplichte velden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Themaonderzoek Opbrengstgericht werken bij rekenen en wiskunde in het basisonderwijs

Rapport Inspectie van het Onderwijs: Opbrengstgericht werken bij rekenen en wiskunde in het basisonderwijs

Themarapport | 01-11-2010

Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs

Onderwijs dat gericht wordt op heldere resultaten, dat doelgericht gebruik maakt van informatie over het niveau van de ...

Rapport | 09-04-2015

Differentiatie

Leerlingen zeggen dat ze veel leren als ze extra uitleg krijgen wanneer ze iets moeilijk vinden en als ze extra opdrachten ...

Brochure Opbrengsten maak er werk van!

Brochure Inspectie van het Onderwijs: De brochure laat zien hoe de toetsresultaten van opbrengstgerichte, matig opbrengstgerichte ...

Brochure | 01-01-2011

Reflectiewijzer

Naar aanleiding van het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid in het basisonderwijs maakten we de Reflectiewijzer ...

Succesfactoren van hoog scorende scholen

Sommige scholen presteren beter dan andere scholen op taal- en rekenonderwijs, ook als deze scholen vergelijkbare leerlingen ...

Wet- en regelgeving in het speciaal onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs volgt nauwgezet de wetten, regels en richtlijnen voor voortgezet speciaal onderwijs. Ieder jaar ...

Taal en rekenen op vo-scholen kan nog verder verbeterd worden

Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun ...

Nieuwsbericht | 09-04-2015 | 00:00

Presentatie pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs

Het doel van de pilot is het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van leerwinst en/of toegevoegde waarde onderzoeken.Ook ...

Publicatie | 12-09-2014

Basisschool Al Ihsaan

Basisschool Al Ihsaan is een islamitische school in Lelystad  die zich onderscheidt door een gedreven team met een sterke  ...