Steekproeven 2015/2016

In deze bestanden vindt u de oordelen op een aantal indicatoren bij steekproeven van scholen en afdelingen in schooljaar 2015/2016. Voor het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs is een weegfactor meegegeven. Het gebruik van deze factor is nodig bij analyses om uitspraken te kunnen doen op landelijk niveau.