Steekproeven

Op deze pagina vindt u de open data van de Inspectie van het Onderwijs. Het betreft hier de Steekproefbestanden. Deze bestanden - maakt en gebruikt - de inspectie om toezicht te houden op het onderwijsstelsel.  

Steekproeven schooljaar 2015/2016

In deze bestanden vindt u de oordelen op een aantal indicatoren bij steekproeven van scholen en afdelingen in schooljaar 2015/2016. Voor het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs is een weegfactor meegegeven. Het gebruik van deze factor is nodig bij analyses om uitspraken te kunnen doen op landelijk niveau.

Steekproeven schooljaar 2014/2015

In deze bestanden vindt u de oordelen op een aantal indicatoren bij steekproeven van scholen en afdelingen in schooljaar 2014/2015. Voor het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs is een weegfactor meegegeven. Het gebruik van deze factor is nodig bij analyses om uitspraken te kunnen doen op landelijk niveau.

Steekproeven schooljaar 2013/2014

In deze bestanden vindt u de oordelen op een aantal indicatoren bij steekproeven van scholen en afdelingen in schooljaar 2013/2014. Voor het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs is een weegfactor meegegeven. Het gebruik van deze factor is nodig bij analyses om uitspraken te kunnen doen op landelijk niveau.

De bestanden worden u kosteloos en zonder verdere voorwaarden aangeboden, anders dan een verplichte bronvermelding.

Mocht u vragen hebben over deze bestanden,  dan kunt u die stellen aan het Loket Onderwijsinspectie  onder vermelding van “Open Data”.