Lijst Excellente scholen 2015

In dit bestand vindt u de namen en vestigingsplaatsen van Excellente scholen in 2015. Dit zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel.