Steekproef speciaal voortgezet onderwijs 2015/2016

In dit document vindt u de uitkomsten van de steekproefonderzoeken speciaal (voortgezet) onderwijs in het schooljaar 2015/2016.