Steekproef bekostigd middelbaar beroepsonderwijs 2016

In dit document vindt u de uitkomsten van de steekproefonderzoeken bekostigd middelbaar beroeponderwijs in het jaar 2016.