Steekproef voortgezet speciaal onderwijs 2013/2014

In dit document vindt u de uitkomsten van de steekproefonderzoeken voortgezet speciaal onderwijs in 2013.