Zo ervaart het onderwijsveld de inspectie

Hoe kijken schoolbesturen, schoolleiders en bijvoorbeeld leraren naar de Inspectie van het Onderwijs? Daar vragen we regelmatig naar. In 2015 en 2016 hebben we bovendien een grootschalig kwantitatief onderzoek en een diepgaand kwalitatief onderzoek laten uitvoeren, door een extern bureau. Een paar conclusies: volgens de respondenten presteert de inspectie in het algemeen ruim voldoende, maar het mag nog wat transparanter. En hoe recenter het contact was met de inspectie, des te positiever is het oordeel.

De inspectie blijft graag goed op de hoogte van de wensen en verwachtingen van alle relaties. Onze relaties, dat is iedereen die met onderwijstoezicht te maken heeft - van schoolbestuurders tot leerlingen. Daartoe spreken we voortdurend met vele belanghebbenden, standaard na afloop van een onderzoek bij scholen en opleidingen, maar ook veelvuldig buiten onze onderzoeken. In 2015 en 2016 hebben we in aanvulling daarop twee opinieonderzoeken gehouden. Uit het kwantitatieve onderzoek komt onder meer naar voren dat alle externe doelgroepen de inspectie ‘voldoende’ tot ‘goed’ beoordelen op de kernwaarden professioneel, onafhankelijk en slagvaardig. Leraren en ouders vinden dat de inspectie op het gebied van transparantie (nog) niet voldoende presteert. En de ondervraagde leraren geven de inspectie een onvoldoende op het onderdeel samenwerken.

Hoe presteert volgens u de inspectie op dit moment op deze kernwaarden?
  besturen schoolleiders leerkrachten ouders leerlingen
Onafhankelijk 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3
Transparant 3,4 3,3 2,9 2,8 3,1
Professioneel 3,8 3,6 3,5 3,3 3,5
Slagvaardig 3,4 3,3 3,1 3,0 3,2
Samenwerkend 3,4 3,0 2,8 3,0 3,2

1 = zeer zwak, 2 = zwak, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = excellent 

Over het contact met de inspecteur is men over het algemeen tevreden. En wie korter dan een jaar geleden contact met een inspecteur had, waardeert de inspecteur nog wat hoger. 

Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over het contact met de onderwijsinspecteur? (resultaten in %)
  Schoolbesturen Schoolleiders
algemeen
Schoolleiders
< 1 jaar geleden met een inspecteur contact gehad
Leraren
algemeen
Leraren
< 1 jaar geleden met een inspecteur contact gehad
Heel tevreden 49 40 55 8 18
Tamelijk tevreden 42 35 30 46 49
Niet tevreden , niet ontevreden 6 15 5 28 20
Tamelijk ontevreden 2 8 9 14 9
Heel ontevreden 1 1 0 4 3

Kwalitatief onderzoek, vijftien sleutelpersonen

Het tweede onderzoek, ‘De percepties over de Inspectie van het Onderwijs’, omvatte vijftien diepte-interviews onder sleutelpersonen (koepels, vakorganisaties, etc.) en opiniemakers. Dit geeft een rijk beeld. Enkele van de conclusies:

  • over het algemeen zijn de geïnterviewden tevreden over de relatie die ze hebben met de inspectie 
  • geïnterviewden zijn positief over het functioneren van de inspectie, maar er zijn wel verbeterpunten
  • communicatie tussen de inspectie en henzelf vinden ze goed, maar die met het onderwijsveld kan volgens hen beter
  • de geïnterviewden die meer contact hebben met de inspectie zijn positiever over de inspectie dan anderen. Ze weten ook beter waar de inspectie aan werkt.

Meer resultaten zijn in de rapportages na te lezen. De onderzoeksresultaten gebruiken we onder meer om onze communicatie met het veld verder te verbeteren.

De bedoeling is de onderzoeken na twee jaar te herhalen, wanneer de inspectie enige tijd werkt volgens het vernieuwde toezicht.