Toezicht Sociaal Domein

In het samenwerkingsprogramma Toezicht Sociaal Domein werkt de inspectie samen met drie andere rijksinspecties:

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
  • Inspectie Justitie en Veiligheid
  • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geruime tijd werkten we binnen het Samenwerkend Toezicht Jeugd nauw samen op het jeugddomein. In 2016 is deze samenwerking verbreed van jeugd naar het sociaal domein.

Samen onderzoeken we of het totaal aan hulp voor mensen met meerdere problemen merkbare resultaten oplevert. Daarbij is een integrale werkwijze van belang, hulp moet op elkaar zijn afgestemd.

Daarnaast onderzoeken we calamiteiten gezamenlijk als er veel partijen betrokken zijn en de samenhang ontbreekt.

Op de website van Toezicht Sociaal Domein leest u meer over de samenwerking van de rijksinspecties.