Overleg met het onderwijsveld

Ieder kwartaal overlegt de inspectie met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en andere betrokkenen (georganiseerd onderwijsveld). Zij zijn georganiseerd in zogeheten 'ringen'.

Wie zitten er in De Ringen?

Vertegenwoordigers in De Ringen
Ring 1 Ring 2
Aob AOC Raad
AVS Balans
CNV Onderwijs Ieder(in)
JOB ISBO
LAKS Ds. G.H. Kerstencentrum
MBO Raad Lesco
NRTO NDV
Onderwijscoörperatie NJPV SOVO
Ouders & Onderwijs NMV
PO-Raad Siméa Kentalis cluster 2
VO-Raad SHON
Externe voorzitter VBS
Inspectie van het Onderwijs Verus
VGS
Vereniging van vrije scholen
VOO
VOS/ABB
Externe voorzitter
Inspectie van het Onderwijs

Geplande bijeenkomsten